Peticija

Duke nënshkruar iniciativën për Memorial mbështetni nismën që në Batajnicë të përcaktohet vendi i përkujtimit për viktimat e krimeve, trupat e të cilëve janë gjetur në varrezat masive sekrete.


Iniciatori i Nismës për Memorialin në Batajnicë garanton që do ti mbron të dhënat për nënshkruesit e peticionit dhe ato nuk do të përdoren për qëllime të tjera.