Suharrekë

Policët e DPB Suhareka kanë vrarë 53 civilë shqiptarë në këtë vend më 26 mars 1999. Ndër të vrarë janë 49 anëtarë të familjes Berisha, duke përfshirë dhe 23 fëmijë, një shtatzënë e një plakë 100-vjeçare. Mbetjet mortore të 23 viktimave nga Suhareka janë zbuluar në Batajnicë.

navigation arrow
navigation arrow

Në pronën e familjes Berisha ishin disa shtëpi. Në hyrjen e njërës prej tyre pjesëtarët të DPB-së Suhareka kanë vrarë dy burra, dhe pastaj e rrethuan shtëpinë në të cilën ishte rreth 50 anëtarë të familjes së zgjeruar. Me urdhër të policëve, civilët kanë dalë nga shtëpia, dhe pastaj ka filluar ndarja e burrave nga gratë dhe fëmijët.

Policët kanë vrarë shtatë burra dhe morën trupat e tyre në njërën prej shtëpive, të cilën pastaj kanë djegur. Të tjerëve (kryesisht grave, fëmijëve dhe pleqve) u kanë urdhëruar të vrapojnë drejt Qendrës së Zanateve dhe picerisë “Kalabria”. Te Qendra e Zanateve e kanë vrarë edhe një burrë me të shoqen, e cila ka qenë në muajin të tetë të shtatzënisë. Civilët e tjera i kanë mbyllur brenda picerisë, ku pastaj hodhën dy bomba. Pas shpërthimeve, kanë hyrë në lokal për të vrarë ata që ende ishin të gjallë.

Për krim në Suharekë, Detashmenti për Krimet e Luftës të Gjykatës së Lartë të Beogradit më 2009 – 2010 dënoi policët: Radojko Repanoviqin (20 vjet burg), Sllagjan Çukariqin (20 vjet), Mirosllav Petkoviqin (15 vjet) dhe Millorad Nishaviqin (13 vjet).

nr.

emri

mbiemri

emri i babait

data e lindjes

vendi i lindjes

komuna data i incidentit

1 AFRIM BERISHA MUSLI 03.04.1974 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
2 ARTA BERISHA HAMDI 14.07.1981 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
3 BESIM BERISHA VESEL 01.01.1973 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
4 DRILON BERISHA SEDAT 20.02.1986 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
5 FATIME BERISHA MALIQ 03.09.1956 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
6 FATMIRE BERISHA VESEL 19.12.1975 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
7 GENC BERISHA BESIM 09.01.1995 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
8 GRANIT BERISHA BESIM 01.01.1996 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
9 HAJDIN BERISHA VESEL 23.08.1962 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
10 HAMDI BERISHA SAHIT 11.07.1946 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
11 HANUMSHAHE BERISHA HAMDI 28.12.1987 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
12 HAVA BERISHA RAMADAN 18.11.1930 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
13 HEROLINDA BERISHA NEXHAT 26.11.1985 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
14 JASHAR BERISHA MELIT 16.11.1943 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
15 LIRIE BERISHA HAZIR 21.02.1973 Vlaški Drenovac/Llashkadrenoc, opština Mališevo/Malishevë 3/26/99
16 MAJLINDA BERISHA NEXHAT 26.05.1983 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
17 MIHRIJE BERISHA RAIF 24.08.1973 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
18 MUSLI BERISHA SAHIT 15.01.1939 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
19 NEXHMEDIN BERISHA VESEL 19.08.1962 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
20 REDON BERISHA NEXHAT 23.05.1997 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
21 SOFIJE BERISHA NEBIH 20.05.1940 Koriša/Korishë, opština Prizren 3/26/99
22 VESEL BERISHA SHABAN 02.12.1937 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99
23 ZANA BERISHA HAMDI 11.05.1985 Suva Reka/Suharrekë, opština Suva Reka/Suharrekë 3/26/99