Nakaradë

Pjesëtarët e forcave serbe kanë vrarë 16 shqiptarë, anëtarë të familjes Mirena, më 21 prill 1999. Trupat e viktimave janë zbuluar në Batajnicë.

navigation arrow
navigation arrow

Njerëz të armatosur, të veshur me uniforma kamuflazhi blu dhe të maskuar,

me më shumë siguri policët, kanë rrethuar në mbrëmje kompleksin e shtëpive të familjes Mirena në Nakaradë. Pas hyrjes në shtëpitë dhe kërkimit, policët nga burrat të cilët i kanë rreshtuar në oborr kanë kërkuar dokumentet personale. Anëtarët meshkuj të familjes Mirena për herë të fundit u panë të gjallë kur ishin futur në një kamion ushtarak dhe u sollën në drejtim të Fushë Kosovës.

nr.

emri

mbiemri

emri i babait

data e lindjes

vendi i lindjes

komuna data i incidentit

1 ARBEN MIRENA BEQIR 21.08.1979 Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/21/99
2 AVNI MIRENA BEQIR 15.05.1975 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
3 BEDRI MIRENA MUHARREM 05.03.1965 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
4 FEHMI MIRENA XHAFER 01.03.1955 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
5 HAKIF MIRENA ZENUN 04.02.1955 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
6 HAMDI MIRENA XHAFER 01.08.1957 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
7 HILMI MIRENA XHAFER 27.02.1950 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
8 IDRIZ MIRENA ZENUN 08.03.1952 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
9 ISMET MIRENA ZYMER 13.06.1945 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
10 MENTOR MIRENA IDRIZ 10.02.1972 Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/21/99
11 NAZIF MIRENA ZENUN 01.07.1961 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
12 NEZIR MIRENA ZENUN 03.09.1964 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99
13 SAMI MIRENA MUHARREM 01.03.1973 Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/21/99
14 SOKOL RAMA QAZIM 01.03.1945 Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/21/99
15 VETON MIRENA IDRIZ 24.11.1974 Nakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë 4/21/99
16 ZEQIR MIRENA MUHARREM 01.04.1967 Ade/Hade, opština Obilić/Obiliq 4/21/99