Usmena istorija

Tragajući za istinom o zločinima počinjenim na Kosovu 1990-ih, istraživači Fonda za humanitarno pravo Kosovo zabeležili su svedočenja preživelih očevidaca i bliskih srodnika žrtava čiji su posmrtni ostaci bili sakriveni u batajničkim masovnim grobnicama.

X