Avni Zherka

Avni Zherka je iz Đakovice. Pre rata, živeo je sa sinom Kastritom (30) i drugim članovima porodice u porodičnoj kući u naselju Čabrat. Dana 7. maja, hteli su da napuste grad sa grupom ljudi iz naselja. Policijaci su ih zaustavili kod Talić mosta i odvojili Kastriota i još nekoliko muškaraca a ostalima naredili da nastave put. Tek 2004. godine, Avni je saznao da mu je sin ubijen a da mu je telo pronađeno u Batajnici.

Intervjuer Florent Spahija: 09.05.2013