Serbeze Dana

Serbeze Dana živi u Đakovici. Dana 10. maja 1999. godine, pripadnici srpskih snaga su njenoj u kući u naselju Čabrat ubili njenog muža Alberta (31) i još petoricu muškaraca iz porodice Dana. Serbeze je za njihovu sudbinu saznala 2005. godine kada je saznala da su njihova tela pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici.

Intervjuer Genc Nimoni: 16.03.2014