Slovinje

Pripadnici srpskih snaga ubili su u Slovinju 16. aprila 1999. godine 16 albanskih civila. Posmrtni ostaci svih 16 žrtava pronađeni su u Batajnici. Najmlađa žrtva je imala 19, a najstarija 86 godina.

navigation arrow
navigation arrow

Ujutru 15. aprila 1999. godine pripadnici Vojske Jugoslavije u pratnji tenkova opkolila je selo Slovinje. Zbog straha od prisustva vojske meštani su počeli da odlaze iz sela u pravcu susednog sela Oklap. Sutradan, 16. aprila pripadnici VJ su ušli u Slovinje isterujući meštane i paleći kuće. Meštani Slovinja su pobegli u obližnju šumu kod mesta zvanog „ Lugu e Demes“. Oko 14:00 časova pripadnici VJ su došli do mesta na kojem su se nalazili civili, pucajući u vis sa naređenjem da sve svi predaju, izvade sve iz džepova i bace na zemlju pored sebe. Zatim su na jednu livadu izdvojili oko 15 muškaraca koje su zatim počeli da tuku. Nakon premlaćivanja, naredili su muškarcima da trče ka šumi, a kada su muškarci potrčali zapucali su u njihovom pravcu. Posmrtni ostaci svih 16 civila koji su ubijeni u Slovinju pronađeni su u Batajnici.

sifra osobe ime prezime ime oca datum rodenja mesto rodenja, opština datum stradanja
1 AVNI SOPI MISIN 03.01.1979 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
2 BALIK GERBESHI FERIZ 12.04.1925 Marevce/Marec, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
3 BEJTUSH GERBESHI SALI 10.04.1967 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
4 FAIK GERBESHI BALIK 05.08.1966 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
5 FATMIR BYTYQI SHEFKI 18.11.1963 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
6 HAKI ISMAJLI HASAN 22.03.1979 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
7 HASAN BYTYQI SHEFKI 09.05.1981 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
8 HAVUSHE PACOLLI AVDI 06.05.1946 Marevce/Marec, opština Lipljan/Lipjan 4/21/99
9 HESET LEKIQI ILAZ 01.01.1966 Donje Gadimlje/Gadime e Ulët, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
10 ISAK BYTYQI ZEJNULLA 03.02.1957 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
11 JONUZ PACOLLI HAMDI 28.05.1942 Marevce/Marec, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
12 NASER ISMAJLI REXHEP 28.12.1981 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
13 RAIF SHALA MALIQ 05.02.1948 Sušica/Sushicë, opština Priština/Prishtinë 4/16/99
14 RAMADAN SOPI AZEM 25.09.1970 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
15 SHAIP GERBESHI BALIK 14.02.1961 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99
16 ZEQIR HETEMI HAMDI 20.02.1979 Slovinje/Sllovi, opština Lipljan/Lipjan 4/16/99