Ostale lokacije

U Batajnici su nađena i tela jos 61 civila koje su za vreme sukoba na Kosovu, pripadnici srpskih snaga ubili u pojedinačnim i grupnim zločinima, širom Kosova, u opštinama Peć, Đakovica, Podujevo, Istok, Dečani, Srbica, Orahovac i Kosovo Polje. Među njima 11 žena i tri maloletnika. Najmlađa žrtva je imala 15, a najstarija 91 godinu.

navigation arrow
navigation arrow
sifra osobeimeprezimeime ocadatum rodenjamesto rodenja, opštinamesto stradanja, opštinadatum stradanja
1ADEMQEHAJAASLLAN19.04.1947Krajnidel/Kranidoll, opština Kosovska Kamenica/KamenicëKosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë4/12/99
2AFRIMKRASNIQIISAK28.03.1971Pagaruša/Pagarushë, opština Mališevo/MalishevëSuva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë3/25/99
3AGIMNUSHIXHELADIN22.05.1957Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/GjakovëĐakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë4/1/99
4AVDYLAVDYLISELID26.06.1952Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/GjakovëDobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë4/27/99
5BAHRIEBYTYQIASLLAN15.02.1939Celina/Celinë, opština Orahovac/RahovecBrestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec3/25/99
6BAJRAMSALIHAJSALI01.01.1913Lipa/Lipë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë5/18/99
7BASHKIMBERISHASYLE03.07.1967Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/28/99
8BEQIRUKALIMAN17.02.1928Svirce, opština MedveđaKosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë4/14/99
9CANËBRAHIMIISLAM21.05.1914Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/PejëTrstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë5/6/99
10FATIMERAMADANIHAXHE05.01.1963Kriljevo/Krilevë, opština Kosovska Kamenica/KamenicëLužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë5/1/99
11GAZMENDKACIUAVDULLA15.11.1976Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm, opština Podujevo/PodujevëBresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë3/26/99
12HALITBEQIRISHABAN04.03.1940Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/28/99
13HASANBYTYQIMISIN08.09.1958Raštane/Reshtan, opština Suva Reka/SuharekëSuva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë3/25/99
14HAXHICACAJISLAM01.01.1912Dečane/Deçan, opština Dečani/DeçanLjubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë4/7/99
15HAXHIIDRIZIXHEMAIL01.01.1918Raškoc/Rashkoc, opština Đakovica/GjakovëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/28/99
16HILMIZEQIRAJIDRIZ27.11.1964Novo Selo/Novosellë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/29/99
17HYRIJELEKAJXHEMAJL01.01.1933Donja Luka/Llukë e Ulët, opština Dečani/DeçanPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/3/99
18HYSENRRAGAMAJZENEL26.11.1949Skivjane/Skivjan, opština Đakovica/GjakovëRamoc, opština Đakovica/Gjakovë4/28/99
19IBADETETHAÇIDALIP08.08.1984Retimlje/Reti, opština Orahovac/RahovecBrestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec3/26/99
20IBERHASANIUKE13.02.1953Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/GjakovëDobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë4/27/99
21IMIHANESHTERBANIMUSTAFË29.06.1982Retimlje/Reti, opština Orahovac/RahovecBrestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec3/26/99
22IZETHIMAHYSNI30.12.1938Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/GjakovëĐakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë3/24/99
23JAKUTEPASHAQEMAJ18.07.1923Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/29/99
24MANERUGOVAJXHEME01.01.1925Štupelj/Shtupel, opština Klina/KlinëKaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog4/13/99
25MARKABAZIGJON14.10.1962Ramoc, opština Đakovica/GjakovëRamoc, opština Đakovica/Gjakovë4/28/99
26MIHANEUKASHABAN10.09.1942Sijarina, opština MedveđaKosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë4/14/99
27MILAZIMBERISHAOSMAN15.10.1962Duš/Dush, opština Klina/KlinëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/18/99
28MUHARREMPASHAJASHAR24.08.1923Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/29/99
29MUSARRAHMANIRAME10.07.1917Peć/Pejë, opština Peć/PejëVitomirica/Vitomiricë, opština Peć/Pejë5/30/99
30MUSTAFESHALABAHTIR08.11.1942Donji Obilić/Kopiliq i Ulët, opština Srbica/SkënderajKosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë4/19/99
31MYRVETEBERISHABAJRUSH25.05.1926Štip, opština ŠtipPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/26/99
32NAZMIRAMADANIEJUP04.09.1963Majance/Majac, opština Podujevo/PodujevëBresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë3/26/99
33PASHKABAZIGJON29.03.1959Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/GjakovëRamoc, opština Đakovica/Gjakovë4/28/99
34PJETЁRABAZIMARK15.04.1946Ramoc, opština Đakovica/GjakovëRamoc, opština Đakovica/Gjakovë4/28/99
35QAZIMREXHEPIXHEMAJL16.01.1942Likovac/Likoc, opština Srbica/SkënderajIzbica/Izbicë, opština Srbica/Skënderaj3/28/99
36QERIMBYTYQITAHIR01.01.1948Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/RahovecBrestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec3/25/99
37QERIMKELMENDIHALIL01.01.1908Ljutoglava/Lutogllavë, opština Peć/PejëTrstenik/Trestenik, opština Peć/Pejë5/6/99
38QERIMUKAJUKË03.01.1969Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/29/99
39RAMADANAHMETAJFAZLI12.05.1942Radavac/Radac, opština Peć/PejëRadavac/Radac, opština Peć/Pejë4/13/99
40RAMODRENOVARUSTEM01.01.1929Prvi Tunel/Tunel i Parë, opština Kosovska Mitrovica/MitrovicëKosovska Mitrovica/Mitrovicë, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë1/6/99
41RASIMAHMETAJSHABAN05.06.1962Radavac/Radac, opština Peć/PejëRadavac/Radac, opština Peć/Pejë4/13/99
42REMZIHASANIHASAN06.03.1929Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë4/5/99
43REXHEPRUGOVAJMUSTAFE01.01.1912Vrelo/Vrellë, opština Lipljan/LipjanKaličane/Kaliqan, opština Istok/Istog4/13/99
44RIZAMAMAJHAJDAR01.01.1938Istinić/Isniq, opština Dečani/DeçanPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/29/99
45RIZAHRAMADANIGANI08.02.1959Brvenik/Bërvenik, opština Podujevo/PodujevëLužane/Lluzhan, opština Podujevo/Podujevë5/1/99
46RRAHIMBERBATOVCIXHELADIN06.06.1938Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë KosovëBresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë3/27/99
47RRUSTEMIBRAJUKE16.06.1948Radavac/Radac, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë5/7/99
48SEJDIASLLANIMALIQ20.07.1930Metohija/Metehi, opština Podujevo/PodujevëNakarade/Nakarada, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë4/5/99
49SELIMBERJANIEMIN25.10.1940Donje Dobrevo/Miradi e Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë KosovëBresje, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë3/27/99
50SHABANAHMETAJMURSEL10.03.1930Radavac/Radac, opština Peć/PejëRadavac/Radac, opština Peć/Pejë4/13/99
51SHABANBAJRAMIMEHMET06.03.1929Mirovac/Miroc, opština Podujevo/PodujevëKosovo Polje/Fushë Kosovë, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë4/13/99
52SHAIPGASHIAFRIM11.08.1935Suva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/SuharekëSuva Reka/Suharekë, opština Suva Reka/Suharekë3/25/99
53SKENDERZEQIRAJIDRIZ10.02.1957Novo Selo/Novosellë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/29/99
54SYLËAHMETAJFAZLI10.01.1918Kaličane/Kaliqan, opština Istok/IstogNovo Selo/Novosellë, opština Peć/Pejë4/12/99
55TAHIROSDAUTAJREXHEP25.12.1932Istinić/Isniq, opština Dečani/DeçanIstinić/Isniq, opština Dečani/Deçan3/27/99
56UKËSELIMAJSHPEND2/17/26Crmljane/Cërmjan, opština Đakovica/GjakovëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë3/29/99
57VALBONAIBRAJMEHMET28.08.1975Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë5/7/99
58XHEMAJLXHEMAJLIRAMË10.01.1953Racaj/Rracaj, opština Đakovica/GjakovëRacaj/Rracaj, opština Đakovica/Gjakovë4/27/99
59YMERSHALADERVISH30.09.1959Peć/Pejë, opština Peć/PejëPeć/Pejë, opština Peć/Pejë5/18/99
60ZEMIREKABASHIRAMADAN26.09.1982Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/RahovecBrestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec3/26/99
61ZIZECACAJHIME01.01.1920Ljubuša/Lëbushë, opština Dečani/DeçanLjubenić/Lubeniq, opština Peć/Pejë4/7/99